Puisis izvizina latīņu meiču trasē un aizved ciemos uz mājām