Patīkama ieskaišu kārtošana, nodrāžoties ar pasniedzēju