Pēc kārtīga drāziena pasniedzējs ieskaita eksāmenu