Lai netiktu atskaitīta studente drāžas ar pasniedzēju