Labākie draugi nespēj izturēt spriedzi un nolemj kārtīgi nodrāzties