Kucīte izlūdzas vīram atrast piemērotu mīlnieku savai čožiņai