Ekonomikas profesors pieņem studentes eksāmenu savā gultā