Drāzēji par naudu nopirka universitātes pasniedzēju un palaida to pa apli