Apmierina pasniedzēju ar savu caurumiņu un tas nobeidz mutē