Drāzēji ņem priekšā savas meičas un nolemj pamainīties