Studente atsūkā pasniedzēja locekli un atdodas dibenā