Vūdmens ar partneri uzrīko meitenei divkāršu iekļūšanu