Lai metene atslābtu, puisis piedāvā tai atplest kājiņas